ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
اختلالات غير عروقي چشم و ضمائم اطراف چشم در ديابت قندي
از تاریخ 1394/07/01 لغایت 1396/07/01
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا
آموزش كاربردي نوار قلب در اورژانس (مبتني بر سناريوهاي باليني)
از تاریخ 1395/09/15 لغایت 1398/09/15
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مواجهه با شکایات شایع چشمی 2
از تاریخ 1393/11/10 لغایت 1395/11/10
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا
دانستنی های لازم در مورد لنزهای تماسی و عوارض آنها
از تاریخ 1393/11/10 لغایت 1395/11/10
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 36 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید